Cello musician

לאחרונה ביקרתי בבפסטיבל בירושלים. טיילנו באזור ולא רחוק מהכותל ראינו את הנגן הנפלא הזה. אמן שבעיניו אמונה ובליבו אהבה לאמנות, שיתף אותנו בנגינה מופלאה
ביקשתי את רשותו לצלם ולתעד את הסצנה המדהימה הזו, שאוכל לחלוק את החוויה. יופי בכמה מימדים