Katrin Lasko in - Blender
צילומים של קתרין לסקו בהופעה בספריית העיון שבספריית בית אריאלה, אירוע “בלנדר” שכלל אמנים רבים.
במופע מדהים עם נבל ולאחריו הופעת שירה, הראתה קתרין שכישרון ניתן להציג בצורה מקסימה בכל מקום, גם בספרייה.

Photos of Katrin Lasko in a performance in the Beit Ariela Library. A huge artistic event that included many artists in Beit Ariela and Tel Aviv libraries.

Katrin Lasko in - Blender
Katrin Lasko in - Blender
Katrin Lasko in - Blender