יש משהו קוסם בלתפוס את הרגש בין אמא לילדיה, האהבה שנמצאת מאחורי ההשקעה האישית והנתינה. ההכרה שבכל התהליך שלעתים אינו פשוט בגידול הילדים, ברגע שרואים את החיוך של הילד ושהוא מאושר, כנראה שזו הדרך הנכונה.
באהבת אם ובת יש משהו מיוחד, קשר רגשי חזק בעולם פרטי שלהן.
בתמונה: תמר ושרית.