summer rain production

Model: @ortal_dance
Makeup: @reuti_beauty

בהפקת צילום זו, יצרנו אפקט מיוחד באמצעות הרקע של הטיפות שנשפכות מהמזרקה. נוצר אפקט של גשם שעוטף את המודל, בצהרי יום שימשי.

summer rain production
summer rain production
summer rain production
summer rain production