צילומים בסימן צהוב

.צילומים מתוך הפקת אופנה בסימן הצהוב השמח

Model: Ortal Assaraf
Makeup: Reut Toobaly Saat

צילומים בסימן צהוב
צילומים בסימן צהוב